1503210449
Alumni
activitybankcrru
prinyabut
theidol
loancrru
February 11, 2019

เจตนิพัทธ์ เก่งกล้า รางวัลชมเชย ประกวดภาพวาดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018

เจตนิพัทธ์ เก่งกล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้ารางวัลชมเชย ประกวดภาพวาดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2018) จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
February 11, 2019

CRRU Alumni : ดร. โซเฟีย ไทยอนันต์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ดร. โซเฟีย  ไทยอนันต์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 47 และระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สำนักวิชาสังคมศาสตร์ รหัสปี 53 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เกียรติประวัติในการทำงานของดร. โซเฟียคือ ได้รับรางวัลคนดีศรีแม่สาย ประจำปี 2562 และใบประกาศเกียรติคุณจากอำเภอแม่สาย โดยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายเป็นผู้มอบ เมื่อปี 2561 […]
February 11, 2019

CRRU Alumni : พิเชษฐ์ ใจปวน ข้าราชการครู โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ รหัสปี 50 ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เกียรติประวัติในการทำงานของพิเชษฐ์คือ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศหลายรางวัล เช่น รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2557 จากสำนักงานคุรุสภา, รางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2558 และ รางวัล MOE […]
February 8, 2019

CRRU THE IDOL 138 โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ศิษย์เก่า มร.ชร. ผู้หลงใหลการวิ่ง

BORN TO RUN โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ลองจินตนาการภาพนักวิ่งผู้หญิงที่ลงแข่งขัน วิ่งเทรล (Trail Running) การวิ่งไปในธรรมชาติป่าไม้ ภูเขา เนิน หิน ดินลูกรัง เชื่อว่าภาพในหัวของคนส่วนใหญ่ต้องนึกไปถึงผู้หญิงรูปร่างสูงใหญ่ ร่างกายกำยำ แต่ แนน-โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 57 ปัจจุบันทำงานเป็น […]
February 5, 2019

แจ้งการให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ ชาย เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ

กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ ชาย เข้าร่วมกิจกรรรม วันราชภัฏ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๒๐ น. ณ สนามหญ้ากลางอาคารสำนักงานอธิการบดี การแต่งกายชุกปกติ(ชุดอ่อน) หมายเหตุ นัดหมายการซ้อม ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. สถานที่เดิม […]
February 4, 2019

CRRU Alumni : เสน่ห์ ยอดแก้ว รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

เสน่ห์ ยอดแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 43 เจ้าของรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ปัจจุบันเป็นมัคคุเทศก์
February 4, 2019

CRRU Alumni : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 38 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่  
February 1, 2019

CRRU THE IDOL 137 ธีรวุฒิ เวียงชัย นักศึกษาเจ้าของเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

ชัยชนะและความสำเร็จ ธีรวุฒิ เวียงชัย เหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง เป็นแรงขับเคลื่อนชั้นดีที่นำพาไปสู่ความสำเร็จและชัยชนะ” ธีรวุฒิ เวียงชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เชื่อมั่นในสิ่งนี้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ก้าวแรกบนสังเวียนผ้าใบในการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นในนามนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ประเดิมด้วยการคว้าเหรียญทองแดง รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. […]
January 31, 2019

วันพร มร.ชร. 2562 ความสุขหลากสีสันจากใจผู้บริหาร-คณาจารย์ มอบให้ นศ.

ค่ำคืนวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 น่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่คงติดตรึงอยู่ในความทรงจำของ กิตติพงศ์ ทานัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ไปแสนนาน เพราะนักศึกษาคนนี้คือผู้โชคดี ได้รับเครื่องซักผ้า ซึ่งเป็นรางวัลมูลค่าสูงสุดจากการจับสลากมอบรางวัลให้นักศึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในงาน วันพร ประจำปี 2562 ณ ลานเวทีกลางแจ้ง ที่กองพัฒนานักศึกษา เป็นโต้โผใหญ่ในการจัดงาน […]
January 28, 2019

CRRU Alumni : สุเมธ ชาญวัฒนา ข้าราชการครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และนักเขียน

สุเมธ ชาญวัฒนา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสปี 47 ปัจจุบันเป็น ข้าราชการครู กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และนักเขียน เจ้าของหนังสือเตรียมสอบบรรจุครูที่ขายดีระดับ Best Seller    
January 28, 2019

CRRU Alumni : สุพจน์ ทนทาน ข้าราชการพลเรือนสามัญ นักทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

สุพจน์ ทนทาน ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 46 และระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สำนักวิชาสังคมศาสตร์ รหัสปี 56 ปัจจุบันเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
January 28, 2019

CRRU THE IDOL 136 รวมข้อคิดจากนักศึกษาและศิษย์เก่า มร.ชร.

9 ข้อคิดสร้างแรงบันดาลใจ จากนักศึกษา และศิษย์เก่า มร.ชร. ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา CRRU THE IDOL ได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของคนหลากหลายกลุ่มที่ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีชีวิตน่าสนใจ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รวมถึงคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษา โดยนำเสนอไปทั้งสิ้น 52 บทสัมภาษณ์ คำสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์หลายๆ คน มีแง่มุมที่ชวนขบคิด แฝงไว้ด้วยสาระ […]
January 21, 2019

ธีรวุฒิ เวียงชัย เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

ธีรวุฒิ  เวียงชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้าเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
January 20, 2019

CRRU Alumni : ทินกร บุญถา ปลัดอำเภอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ทินกร บุญถา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ รหัสปี 48 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
January 20, 2019

CRRU Alumni : อนงค์ วรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3

อนงค์ วรินทร์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (Master of Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 47 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3  
January 19, 2019

CRRU THE IDOL 135 นักกีฬา มร.ชร. เจ้าของเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

Passion to Win 11 เหรียญเงิน 23 เหรียญทองแดง นักกีฬา มร.ชร. กล้วยไข่เกมส์ กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31    “ทุกรางวัลสำคัญเสมอ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นให้มุ่งมั่น ตั้งใจ ก้าวไปสู่ลำดับที่ 1 สู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต”    นอกจากเสียงชื่นชมยินดีต่อผู้ชนะที่คว้าเหรียญทอง มาได้จาก“กล้วยไข่เกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ […]
January 13, 2019

CRRU Alumni : ชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7

ชาญชัย ฝอยทอง ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (Master of Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 47 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7 
January 13, 2019

CRRU Alumni : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
January 13, 2019

CRRU THE IDOL 134 นักกีฬา มร.ชร. เจ้าของเหรียญทอง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ฮีโร่เหรียญทอง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 45 คือจำนวนเหรียญรางวัลทั้งหมดที่นักศึกษา-นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) กอบโกยมาได้จากการแข่งขัน “กล้วยไข่เกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 23-27 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แบ่งเป็น เหรียญทอง 11 เหรียญ เหรียญเงิน 11 เหรียญ […]
January 4, 2019

CRRU THE IDOL 133 (ประจำวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562) นันทพร เทียนทอง

เปิดประสบการณ์ดนตรีในต่างแดน นันทพร เทียนทอง นักดนตรีที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่เหมือนๆ กันคือ การหมั่นเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเล่นแสดงดนตรีให้ได้มากที่สุด มด-นันทพร เทียนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ และนักดนตรีฮอร์น (เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองชนิดหนึ่ง) ประจำวง CRRU Brass Band Project มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มีคุณสมบัติข้อนี้อยู่อย่างเต็มเปี่ยม นอกจากเข้าร่วมแสดงดนตรีในงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างสม่ำเสมอ นันทพรยังมองหาพื้นที่ใหม่ๆ […]
January 1, 2019

CRRU Alumni : พิทยา หมื่นอุดม Front Office Supervisor โรงแรม ABSARA Beachfront Resort and Villa จ.พังงา

พิทยา หมื่นอุดม ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 55 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกต้อนรับ (Front Office Supervisor) โรงแรม ABSARA Beachfront Resort and Villa เขาหลัก จังหวัดพังงา
January 1, 2019

CRRU Alumni : รามสูตร อินทรศร ปลัดอำเภองานป้องกัน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รามสูตร อินทรศร ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ รหัสปี 50 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภองานป้องกัน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
January 1, 2019

CRRU Alumni : นนทกร ปั้นกันอินทร์ กิจการส่วนตัว MARK ORGANIZER

นนทกร ปั้นกันอินทร์ ศิษย์เก่าสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 55 ปัจจุบันประกอบกิจการส่วนตัว MARK ORGANIZER
December 30, 2018

CRRU THE IDOL 132 การัณยภาศ โลมากุล นักศึกษา มร.ชร. เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น เจียงฮายเกมส์

SPIRIT OF A FIGHTER การัณยภาศ โลมากุล นักศึกษา มร.ชร. เจ้าของเหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น เจียงฮายเกมส์ 6 ปีก่อนหน้านี้ การัณยภาศ โลมากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และนักมวยไทยอาชีพ เดินทางไปเรียนหนังสือและใช้ชีวิตในต่างบ้านต่างถิ่น หลังจากเก็บเกี่ยวความรู้ บ่มเพาะประสบการณ์ชีวิต และคิดทบทวนถึงอนาคต […]
December 24, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักแสดงและทีมงานละครเวที “พญามังรายหลวง”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงานเลี้ยงให้แก่นักศึกษาและนักเรียนที่เป็นนักแสดง รวมถึงทีมงานเบื้องหลัง “พญามังรายหลวง” ละครเวทีเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช หรือพ่อขุนเม็งรายมหาราช เนื่องในวาระสถาปนาครบรอบ 755 ปีเมืองเชียงราย และครบรอบ 45 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดแสดงไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม-2 กันยายนที่ผ่านมา […]
December 24, 2018

CRRU Alumni : ประดิษฐ์ อินยา ล่ามและประชาสัมพันธ์ สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ประดิษฐ์ อินยา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 52 ปัจจุบันทำงานเป็น ล่ามและประชาสัมพันธ์ สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
December 24, 2018

CRRU Alumni : ผศ. สมชาย เมืองมูล ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ รหัสปี 43 และระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสปี 48 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
December 21, 2018

CRRU THE IDOL 131 ศิริกานต์ ขันคำยา นักศึกษาเจ้าของ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู “เจียงฮายเกมส์”

PASSION TO SUCCESS ศิริกานต์ ขันคำยา นักศึกษา-นักกีฬายูยิตสู เจ้าของ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง เจียงฮายเกมส์ ที่ผ่านมา ศิริกานต์ ขันคำยา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาบัญชี เจิดจรัสบนเส้นทางการเป็นกีฬานักเทควันโดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ด้วยการคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักศึกษาในหลายรายการ เธอเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักเทควันโดเมื่อตอนเข้ามาเรียนชั้นปีที่ 1 จากการสมัครเข้าชมรมเทควันโดของมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่มีพื้นฐานกีฬาชนิดนี้มาก่อน แต่โชคดีที่มีพื้นฐานกีฬาชนิดอื่น […]
December 20, 2018

กองพัฒฯ จัดประชุมหอพักเครือข่ายฯ เตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญในปีการศึกษา 2562 เช่น วันเปิดภาคเรียน วันรับรายงานตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนหอพักที่เข้าร่วมโครงการประจำปีการศึกษา 2562 ระเบียบการทำสัญญาเข้าพัก การเลือกประธานหอพักเครือข่าย และเลือกประธานกลุ่มโซนหอพักเครือข่าย ณ  ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล
December 18, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.อ. สุราษฎร์ฯ-ตรัง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำโดย นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการที่พักอาศัย ให้การต้อนรับบุคลากรจากงานหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ใน “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและการพัฒนานักศึกษาหอพัก” ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการให้บริการ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรม […]