1503210449
Alumni
activitybankcrru
prinyabut
theidol
loancrru
January 13, 2019

CRRU THE IDOL 134 นักกีฬา มร.ชร. เจ้าของเหรียญทอง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ฮีโร่เหรียญทอง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 45 คือจำนวนเหรียญรางวัลทั้งหมดที่นักศึกษา-นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) กอบโกยมาได้จากการแข่งขัน “กล้วยไข่เกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 23-27 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แบ่งเป็น เหรียญทอง 11 เหรียญ เหรียญเงิน 11 เหรียญ […]
January 4, 2019

CRRU THE IDOL 133 (ประจำวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562) นันทพร เทียนทอง

เปิดประสบการณ์ดนตรีในต่างแดน นันทพร เทียนทอง นักดนตรีที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่เหมือนๆ กันคือ การหมั่นเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเล่นแสดงดนตรีให้ได้มากที่สุด มด-นันทพร เทียนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ และนักดนตรีฮอร์น (เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองชนิดหนึ่ง) ประจำวง CRRU Brass Band Project มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มีคุณสมบัติข้อนี้อยู่อย่างเต็มเปี่ยม นอกจากเข้าร่วมแสดงดนตรีในงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างสม่ำเสมอ นันทพรยังมองหาพื้นที่ใหม่ๆ […]
January 1, 2019

CRRU Alumni : พิทยา หมื่นอุดม Front Office Supervisor โรงแรม ABSARA Beachfront Resort and Villa จ.พังงา

พิทยา หมื่นอุดม ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 55 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกต้อนรับ (Front Office Supervisor) โรงแรม ABSARA Beachfront Resort and Villa เขาหลัก จังหวัดพังงา
January 1, 2019

CRRU Alumni : รามสูตร อินทรศร ปลัดอำเภองานป้องกัน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รามสูตร อินทรศร ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ รหัสปี 50 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภองานป้องกัน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
January 1, 2019

CRRU Alumni : นนทกร ปั้นกันอินทร์ กิจการส่วนตัว MARK ORGANIZER

นนทกร ปั้นกันอินทร์ ศิษย์เก่าสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 55 ปัจจุบันประกอบกิจการส่วนตัว MARK ORGANIZER
December 30, 2018

CRRU THE IDOL 132 การัณยภาศ โลมากุล นักศึกษา มร.ชร. เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น เจียงฮายเกมส์

SPIRIT OF A FIGHTER การัณยภาศ โลมากุล นักศึกษา มร.ชร. เจ้าของเหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น เจียงฮายเกมส์ 6 ปีก่อนหน้านี้ การัณยภาศ โลมากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และนักมวยไทยอาชีพ เดินทางไปเรียนหนังสือและใช้ชีวิตในต่างบ้านต่างถิ่น หลังจากเก็บเกี่ยวความรู้ บ่มเพาะประสบการณ์ชีวิต และคิดทบทวนถึงอนาคต […]
December 24, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักแสดงและทีมงานละครเวที “พญามังรายหลวง”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงานเลี้ยงให้แก่นักศึกษาและนักเรียนที่เป็นนักแสดง รวมถึงทีมงานเบื้องหลัง “พญามังรายหลวง” ละครเวทีเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช หรือพ่อขุนเม็งรายมหาราช เนื่องในวาระสถาปนาครบรอบ 755 ปีเมืองเชียงราย และครบรอบ 45 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดแสดงไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม-2 กันยายนที่ผ่านมา […]
December 24, 2018

CRRU Alumni : ประดิษฐ์ อินยา ล่ามและประชาสัมพันธ์ สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ประดิษฐ์ อินยา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 52 ปัจจุบันทำงานเป็น ล่ามและประชาสัมพันธ์ สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
December 24, 2018

CRRU Alumni : ผศ. สมชาย เมืองมูล ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ รหัสปี 43 และระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสปี 48 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
December 21, 2018

CRRU THE IDOL 131 ศิริกานต์ ขันคำยา นักศึกษาเจ้าของ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู “เจียงฮายเกมส์”

PASSION TO SUCCESS ศิริกานต์ ขันคำยา นักศึกษา-นักกีฬายูยิตสู เจ้าของ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง เจียงฮายเกมส์ ที่ผ่านมา ศิริกานต์ ขันคำยา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาบัญชี เจิดจรัสบนเส้นทางการเป็นกีฬานักเทควันโดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ด้วยการคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักศึกษาในหลายรายการ เธอเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักเทควันโดเมื่อตอนเข้ามาเรียนชั้นปีที่ 1 จากการสมัครเข้าชมรมเทควันโดของมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่มีพื้นฐานกีฬาชนิดนี้มาก่อน แต่โชคดีที่มีพื้นฐานกีฬาชนิดอื่น […]
December 20, 2018

กองพัฒฯ จัดประชุมหอพักเครือข่ายฯ เตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญในปีการศึกษา 2562 เช่น วันเปิดภาคเรียน วันรับรายงานตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนหอพักที่เข้าร่วมโครงการประจำปีการศึกษา 2562 ระเบียบการทำสัญญาเข้าพัก การเลือกประธานหอพักเครือข่าย และเลือกประธานกลุ่มโซนหอพักเครือข่าย ณ  ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล
December 18, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.อ. สุราษฎร์ฯ-ตรัง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำโดย นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการที่พักอาศัย ให้การต้อนรับบุคลากรจากงานหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ใน “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและการพัฒนานักศึกษาหอพัก” ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการให้บริการ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรม […]
December 18, 2018

CRRU Alumni : พิมพรรณ และวิราช เขื่อนเพชร เจ้าของ Time Chiangrai ร้านกาแฟและ Coworking Space

พิมพรรณ เขื่อนเพชร ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ รหัสปี 39 และ วิราช เขื่อนเพชร ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสปี 37 ปัจจุบันเป็นเจ้าของ Time Chiangrai ร้านกาแฟและ Coworking Space ในตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย
December 16, 2018

CRRU THE IDOL 130 ณัฐพร พรหมมินทร์ ทรงศักดิ์ ปัญญาราช ศิษย์เก่า มร.ชร. เหรียญเงิน เปตอง คู่ผสม เจียงฮายเกมส์

ชีวิตและหัวใจมอบให้เปตอง ณัฐพร พรหมมินทร์ ทรงศักดิ์ ปัญญาราช ศิษย์เก่า มร.ชร. เจ้าของเหรียญเงิน เปตอง คู่ผสม เจียงฮายเกมส์ เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 รูดม่านปิดฉากไปกว่าครึ่งเดือน แต่ช่วงเวลาแห่งความสุขถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีในความทรงจำของใครหลายคน หนึ่งในนั้นคือ ณัฐพร พรหมมินทร์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ รหัสปี 55 และทรงศักดิ์ ปัญญาราช ศิษย์เก่าสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ […]
December 14, 2018

การัณยภาศ โลมากุล เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

การัณยภาศ โลมากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้าเหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. จาก “เจียงฮายเกมส์” กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ณ จังหวัดเชียงราย
December 14, 2018

ศิริกานต์ ขันคำยา 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

ศิริกานต์ ขันคำยา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันยูยิตสูจากเจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จำนวน 3 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง ยูยิตสูประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62-70 กก. บุคคลหญิง เหรียญทองแดง ประเภทโนกิ น้ำหนักเกิน 62 […]
December 14, 2018

CRRU Alumni : ดร. ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดร. ราชรถ ปัญญาบุญ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 41 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
December 14, 2018

CRRU Alumni : โรจน์รินทร์ภร วงค์จันน้อย รางวัล Young Smart Farmer ปี 2558

โรจน์รินทร์ภร วงค์จันน้อย ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 50 ปัจจุบันโรจน์รินทร์ภรประกอบธุรกิจด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร แบรนด์ PeeraMid เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พัฒนา นอกจากนั้น เมื่อปี 2558 โรจน์รินทร์ภรยังได้รับรางวัล Young Smart Farmer จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
December 14, 2018

CRRU Alumni : ทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

ทนุเกียรติ จันทร์ชุม ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 27 (สมัยนั้นยังเป็นวิทยาลัยครูเชียงรายอยู่) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
December 14, 2018

CRRU Alumni : สิทธิพงศ์ ปัญญาดี ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สิทธิพงศ์ ปัญญาดี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 49 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
December 14, 2018

CRRU Alumni : กมลชนก หมื่นสอน รางวัลครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ

กมลชนก หมื่นสอน ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 49 ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู คศ.1 โรงเรียนบ้านต้นโชค อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เกียรติประวัติในการทำงานของกมลชนก คือ ได้รับรางวัลครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการ Microsoft Partners in Learning โดยบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด […]
December 14, 2018

CRRU Alumni : รพีพรรณ เรือนศรี รางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2560

รพีพรรณ เรือนศรี ศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 49 ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เกียรติประวัติการทำงานของรพีพรรณคือ ได้รับรางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประเภทข่าวรายงานสด จาก “เหตุปะทะเดือดวัดพระธรรมกาย” การประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2560 จัดโดยมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
December 14, 2018

CRRU Alumni : นิติศาสตร์ รักษาพันธ์ อัยการผู้ช่วย

นิติศาสตร์ รักษาพันธ์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 54 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย
December 14, 2018

CRRU Alumni : Huang Zhengwei หรือเจนวิทย์ ทํางานที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

Huang Zhengwei หรือเจนวิทย์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 51 ปัจจุบันทํางานที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
December 14, 2018

CRRU Alumni : ยุทธภูมิ​ สุประการ ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน

ยุทธภูมิ​ สุประการ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย (ชื่อเรียกในสมัยนั้น ปัจจุบันใช้ชื่อสาขาวิชาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์) รหัสปี40 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน นอกจากนี้ ยุทธภูมิยังเป็นนักขับเคลื่อนศิลปวัฒธรรมในพื้นที่จังหวัดน่าน นักประวัติศาสตร์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจัย และศิลปินร่วมสมัย
December 14, 2018

CRRU Alumni :ไชยกฤต ปิงเมือง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ไชยกฤต ปิงเมือง ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) สำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2557 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และช่วยราชการที่ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
December 14, 2018

CRRU Alumni : สุขสรร ชัยวร IT & Business Development Manager บริษัท Advance Innovation Technology และ CEO บริษัท Infinity Transport

สุขสรร ชัยวร ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 45 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง IT & Business Development Manager บริษัท Advance Innovation Technology Co.,Ltd และ CEO บริษัท Infinity Transport Co.,Ltd.
December 14, 2018

CRRU Alumni : ศรันย์ เนมหาวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิล เจ ซอฟต์แวร์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ศรันย์ เนมหาวรรณ์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 42 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิล เจ ซอฟต์แวร์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
December 14, 2018

CRRU Alumni : ผศ. รัชดาพร หวลอารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และกรรมการบริหาร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 44 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ และกรรมการบริหาร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
December 14, 2018

CRRU Alumni : ดร. กฤชฐา พลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นเปา อ. เชียงแสน จ. เชียงราย

ดร. กฤชฐา พลตรี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ รหัสปี 44 และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 51 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสันต้นเปา อ. เชียงแสน จ. เชียงราย