CRRU THE IDOL 121 ญาดา นาคะดำรงวรรณ ชนะเลิศ ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (เพลงกล่อมลูกภาคเหนือ) งานมหิดล-วันแม่
October 11, 2018
มร.ชร. จัดค่าย Workshop นักแสดงพิธีเปิด “เจียงฮายเกมส์”
October 16, 2018
Show all

นักศึกษาสวย-หล่อ มร.ชร. แห่คัดเลือกนักแสดงถือป้ายจังหวัดฯ กีฬา “เจียงฮายเกมส์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานกล่าวเปิดการคัดเลือกนักแสดงผู้ถือป้ายประจำจังหวัดและนักแสดงที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมพิธีเปิด “เจียงฮายเกมส์” กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ณ จังหวัดเชียงราย โดยเปิดคัดเลือกนักแสดงฯ จำนวนทั้งสิ้น 231 คน แบ่งเป็นนักแสดงชาย 154 คน และนักแสดงหญิง 77 คน มีบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันคัดเลือก เมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ทั้งนี้ มีนักศึกษาจากหลากหลายคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ให้ความสนใจเข้ารับคัดเลือกเป็นจำนวนมาก

“เจียงฮายเกมส์” จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 โดยพิธีเปิดจัดขึ้นช่วงเย็นวันที่ 18 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงรายให้เป็นประธานฝ่ายพิธีเปิดและพิธีปิด