มร.ชร. ระดมสรรพกำลังเตรียมพิธีเปิด “เจียงฮายเกมส์” บุคลากรทุกภาคส่วน-นศ. ทุกคณะพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดประชุมคณะกรรมการฯ กองทุนพัฒนานักศึกษา
October 3, 2018
CRRU THE IDOL 120 มารุต จิตต๊ะ และเมธพนธ์ เมืองมา รางวัลประกวดออกแบบ กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32
October 5, 2018
Show all

มร.ชร. ระดมสรรพกำลังเตรียมพิธีเปิด “เจียงฮายเกมส์” บุคลากรทุกภาคส่วน-นศ. ทุกคณะพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่

ความคืบหน้าจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงรายให้เป็นประธานฝ่ายพิธีเปิดและพิธีปิด การแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จังหวัดฯ เป็นเจ้าภาพใน 2 รายการคือ “เจียงฮายเกมส์” กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 และ “น้ำกกเกมส์” กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่ดูแลรับผิดชอบการแสดงในพิธีเปิดและพิธีปิดร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนของจังหวัดและหน่วยงานจากส่วนกลาง ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้แก่รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย องค์การบริหารนักศึกษา และนักศึกษาที่เป็นหัวหน้าหมู่เรียนของทุกชั้นปี รวมทั้งสิ้นกว่า 250 คน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 10130 อาคารเรียนรวม 101

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานการประชุมเริ่มต้นให้ข้อมูลว่า นอกจากดูแลรับผิดชอบการแสดงในพิธีเปิดและพิธีปิด มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับแต่งตั้งจากจังหวัดฯ ให้รับผิดชอบในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีก คือ

1.ให้เป็นสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ ใน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอล, ลีลาศ, ฟันดาบ, สนุกเกอร์ และว่ายน้ำ

2. ให้เป็นสถานที่พักนักกีฬาจำนวน 524 คน ได้แก่ นักกีฬาว่ายน้ำ 210 คน นักกีฬาวอลเลย์บอล 220 คน และนักกีฬาลีลาศ 94 คน

ทั้งนี้ เหตุผลที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเลือกให้เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดกีฬาแห่งชาติฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ชี้แจงว่า

            “70% ของนักศึกษาฯ เป็นลูกหลานชาวเชียงราย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ หรืออาจารย์เฉลิมชัยที่พวกเราคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ในฐานะที่ปรึกษาการแสดงพิธีเปิดและพิธีปิดกีฬาแห่งชาติฯ จึงอยากส่งเสริมให้เยาวชนชาวเชียงรายได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบการแสดงในพิธีดังกล่าว”  

กางแสดงพิธีเปิดฯ ใช้นักแสดงทั้งหมด 2,574 คน แบ่งเป็นนักแสดงชาย 783 คน และนักแสดงหญิง 1,791 คน โดยมีผู้ควบคุมดูแลจำนวน 318 คน จำนวนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งนักแสดงเกือบทั้งหมดเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกนักแสดงผู้ถือป้ายประจำจังหวัดและนักแสดงที่เกี่ยวข้อง โดยทีมงานจากบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกันคัดเลือก ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เวลา 17.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพิกุลทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในวันที่ 12-14 ตุลาคมนี้ จะมีการจัดค่ายพัฒนาและสร้างสรรค์ศักยภาพการแสดงเจียงฮายเกมส์ ณ หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักแสดง มีคณาจารย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ รับหน้าที่ฝึกสอนนักแสดง โดยวันสุดท้ายของค่ายฯ (14 ตุลาคม) ช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย จะมาเป็นประธานในพิธีปิด พบปะและให้โอวาทนักศึกษา

ช่วงท้ายของการประชุมฯ นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ขึ้นกล่าวแสดงความขอบคุณนักศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรทุกภาคส่วนที่มาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลกันอย่างพร้อมเพรียงและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในกิจกรรมครั้งนี้

จากการสอบถามนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม พบว่านักศึกษาทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นนักแสดงในพิธีเปิดและพิธีปิด โดยพร้อมทุ่มเทฝึกซ้อมและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เพราะมองว่าเป็นการช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงราย รวมถึงต้องการสร้างความประทับใจให้แก่แขกบ้านแขกเมืองที่จะเดินทางมาชมการแสดงฯ ที่ชาวเชียงรายรวมพลังกันสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน