เก็บไว้ในความทรงจำ CRRU Freshy Night 2018
October 3, 2018
มร.ชร. ระดมสรรพกำลังเตรียมพิธีเปิด “เจียงฮายเกมส์” บุคลากรทุกภาคส่วน-นศ. ทุกคณะพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่
October 5, 2018
Show all

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดประชุมคณะกรรมการฯ กองทุนพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำโดย นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานการประชุม และมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย