ให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม
July 12, 2018
นักศึกษาชมรมรวมพลังสู่ชุมชน มร.ชร. รวมพลังจิตอาสา สร้าง ‘ฝายมีชีวิต’ แก้ปัญหาน้ำแบบยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
July 12, 2018
Show all

ให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ ชาย จำนวน ๑๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การแต่งกายชุดปกติ