รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
July 4, 2018
CRRU THE IDOL 107 สุธารัตน์ คำราช และ โยธิน เมืองก้อน รางวัลนำเสนองานวิจัยดาราศาสตร์ งาน Siam Physics Congress 2018
July 6, 2018
Show all

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสุดท้าย)

กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสุดท้าย)
ประชุมและรับใบสมัครวันพุธที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามลิงค์
http://snk.crru.ac.th/nstcru/reg/