กองพัฒฯ มร.ชร. จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานกิจกรรม
June 29, 2018
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสุดท้าย)
July 5, 2018
Show all

รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ-ทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ

1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

2. ไม่เป็น หรือไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ดาวน์โหลด

รายละเอียดทุนอุดหนุนการศึกษา ปี 2561

ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ปี 2561

ส่งใบสมัครได้ที่ งานทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้- 31 ส.ค. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-776047 หรือ 063-7791555