นศ. ทีมสันทนาการ มร.ชร. พร้อมสร้างสีสัน วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 61
June 26, 2018
กองพัฒฯ มร.ชร. ร่วมหารือส่วนราชการ จัดระเบียบหอพักรอบ ม. ป้องกันปัญหาสวัสดิภาพ นศ.
June 28, 2018
Show all

งานสุขภาพสัญจร เรื่อง “เอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) คืออะไร?”

ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เชิญชวนร่วมงานสุขภาพสัญจร เรื่อง “เอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) คืออะไร?” อัพเดทความรู้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวีและเอดส์ในปัจจุบัน ในงานมีการแจกถุงยางอนามัยฟรี ปรึกษาปัญหาสุขภาพและตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้นฟรี วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย