CRRU THE IDOL 105 อาจารย์ธวัชชัย ดวงไทย (ประจำวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561)
June 22, 2018
งานสุขภาพสัญจร เรื่อง “เอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) คืออะไร?”
June 28, 2018
Show all

นศ. ทีมสันทนาการ มร.ชร. พร้อมสร้างสีสัน วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 61

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นักศึกษาทีมสันทนาการของมหาวิทยาลัยฯ จัดสัมมนาด้านกิจกรรมสันทนาการให้แก่สมาชิก โดยมี วินัย ยี่เพ็ญ รับหน้าที่วิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมกิจกรรมสันทนาการที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-2 สิงหาคมนี้ ตัวแทนทีมฯ เผยว่า ปีนี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สนุกสนานและน่าสนใจมากขึ้น ตลอดจนมีความหลากหลายกว่าปีที่ผ่านมา รับรองว่าสร้างความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความประทับใจให้นักศึกษาน้องใหม่ทุกคนแน่นอน