ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 10 รายการ
October 29, 2017
THE IDOL ISSUE 71 วันเฉลิม แสงศรีจันทร์ และ ประภาวรินทร์ บุตตะพล ชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง “CRRU ไมค์ทอง ล่าท้าฝัน”
October 30, 2017
Show all

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีโครงการซื้อวัสดุ 2 รายการ บัดนี้ได้ผู้ชนะการคัดเลือก แล้วได้แก่ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน

Download PDF