SCG EXCELLENT INTERNSHIP PROGRAM รุ่น 17
October 23, 2017
ปฏิทินกิจกรรม 30 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2560
October 29, 2017
Show all

ประกาศแจ้งผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลออกแบบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศจ้างทำป้ายไวนิลออกแบบพร้อมติดตั้ง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ ขณะนี้ได้คัดเลือกแล้วได้แก่ ร้านเอเอเอโฆษณา เป็นที่เรียบร้อยแล้วประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560
ตามรายละเอียดในเอกสาร PDF Download