2 สตาร์ตอัพ-ผู้ประกอบการเพื่อสังคม “อายุ จือปา” และ “พงศธร ธนบดีภัทร” ร่วมโรดโชว์ START D UP CAMP สร้างแรงบันดาลใจด้านธุรกิจให้นักศึกษา มร.ชร.

มร.ชร. จับมือ กกต.เชียงราย ให้ความรู้และนำนักศึกษารณรงค์เลือกตั้งฯ 62
March 19, 2019
CRRU THE IDOL SPECIAL REPORT นศ. คณะครุศาสตร์ รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู กลุ่ม มรภ. ภาคเหนือ ครั้งที่ 5
March 25, 2019
Show all

2 สตาร์ตอัพ-ผู้ประกอบการเพื่อสังคม “อายุ จือปา” และ “พงศธร ธนบดีภัทร” ร่วมโรดโชว์ START D UP CAMP สร้างแรงบันดาลใจด้านธุรกิจให้นักศึกษา มร.ชร.

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)จัดกิจกรรมโรดโชว์โครงการ START D UP CAMP ค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นสตาร์ตอัพและผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ต่อด้วยการแนะนำโครงการฯ บรรยายพิเศษและเสวนา โดย เอกสิทธิ์ สุนทรนนท์ ผู้บริหารโครงการฯ และผู้บริหารระดับสูง บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, อายุ จือปา ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur) เจ้าของและผู้ก่อตั้ง Akha Ama (อาข่า อามา) แบรนด์กาแฟไทยที่โด่งดังระดับนานาชาติ และศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รหัสปี 47, พงศธร ธนบดีภัทร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่วัย 23 ฉายา “สตาร์ตอัพ 100 ล้าน” และผู้ก่อตั้ง บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอท คอม จำกัด ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี ณ หอประชุมกาสะลองคำ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ START D UP CAMP ทำได้โดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏในภาพ

โรดโชว์ครั้งต่อไป ประกอบด้วย วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยพะเยา และวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 UNISERV CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ START D UP CAMP จะจัดขึ้นวันที่ 13-27 พฤษภาคม 2562 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 50 คน ในสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ 8 จังหวัดเข้าร่วมโครงการ คือ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา พิษณุโลก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ และนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ