CRRU THE IDOL 143 ทีม นศ. คณะมนุษยศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ประกวดคลิปวิดีโอ มร.ชร.

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔-๕(ชาย)และชั้นปีที่ ๔(หญิง) เข้าร่วมกิจกรรม
March 12, 2019
มร.ชร. จับมือ กกต.เชียงราย ให้ความรู้และนำนักศึกษารณรงค์เลือกตั้งฯ 62
March 19, 2019
Show all

CRRU THE IDOL 143 ทีม นศ. คณะมนุษยศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ประกวดคลิปวิดีโอ มร.ชร.

Gate of Glory คือทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote จากการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU Video Clip Contest 2018)  หัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : มหาวิทยาลัยแห่งประสบการณ์ จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับชมผลงานของทีม Gate of Glory ได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=384756855637002

ซึ่งประกาศผลและมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 หนุ่มสาวมากฝีมือทีมนี้มีสมาชิก 5 คน ประกอบด้วย วรพล อินต๊ะยศ, รัฐศาสตร์ โหว่ยยือ, สรัล ทิพย์มณีทวีกุล, ภูวดล อุดทา และพัชรี รัตนประภา พวกเขาสร้างสรรค์คลิปวิดีโอความยาว 3 นาทีเพื่อบอกเล่าถึงจุดเด่น ความน่าสนใจ และศักยภาพในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอันเป็นที่รัก เพื่อตอกย้ำให้เห็นว่า หากมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากวิชาความรู้ ยังได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างมากมาย

รัฐศาสตร์ โหว่ยยือ
วรพล อินต๊ะยศ
สรัล ทิพย์มณีทวีกุล
ภูวดล อุดทา
พัชรี รัตนประภา

คลิปวิดีโอความยาว 3 นาทีของนักศึกษามากฝีมือกลุ่มนี้ เผยให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ที่หากนำมาใช้ถูกที่ถูกทาง ก็จะเป็นประโยชน์กับสังคม

น่าจะเป็นเรื่องแปลกไม่น้อย ที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอขึ้นมา จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ แต่ไม่ต้องแปลกใจ เพราะสิ่งนี้ช่วยตอกย้ำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งประสบการณ์อย่างแท้จริง เพราะนอกจากวิชาความรู้ในสาขาวิชาหลักที่นักศึกษาเรียนอยู่ หากต้องการเรียนรู้ทักษะด้านอื่นหรือศาสตร์แขนงอื่น มหาวิทยาลัยก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มเติมความรู้ โดยพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานของทีม Gate of Glory มีอะไรให้จดจำบ้าง? รัฐศาสตร์อาสาเป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อบอกเล่า

“ก่อนเรียนจบปี 4 อยากทำคลิปวิดีโอขึ้นมาซักเรื่อง เพื่อบอกเล่าความประทับใจ ความทรงจำที่มีต่อมหาวิทยาลัย คณะ อาจารย์ เพื่อนๆ เผอิญมีโครงการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพอดี เลยตัดสินใจส่งประกวด” รัฐศาสตร์บอกถึงจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงาน       

เนื้อหาในคลิปเป็นเรื่องจริงที่พวกเขาได้พบเจอในช่วงตลอด 4 ปีที่เรียนอยู่ในรั้วเทาแสด เรียกว่าเป็น Based on a True Story “เรียนที่ราชภัฏเชียงรายได้ไปดูงานต่างประเทศ ได้ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ได้ทำกิจกรรมกับชาวต่างชาติ นอกจากเรียนหนังสือแล้วยังได้ทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงของพวกเราที่บอกเล่าไว้ในคลิป” นี่คือแนวคิดหลักของคลิปวิดีโอ

ทีมเวิร์คนำมาสู่ความสำเร็จ พวกเขาแบ่งหน้าที่รับผิดชอบคือ วรพลสวมบทบาทหัวหน้าทีม รับหน้าที่เขียนบท จากนั้นนำมาเสนอให้กับสมาชิกอีก 4 คน เพื่อช่วยกันปรับแก้บทจนได้บทที่สมบูรณ์แบบที่สุด ต่อมาวรพลเป็นคนถ่ายวิดีโอโดยมีรัฐศาสตร์เป็นผู้ช่วย เครื่องมือที่ใช้คือ กล้อง DSLR จากนั้นวรพลนำไปตัดต่อ และภูวดลจัดทำคำบรรยายภาษาอังกฤษ แล้วนำผลงานมาให้สมาชิกในทีมช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่าสมบูรณ์แบบหรือยัง ต้องแก้ไขอะไรบ้าง นอกจากนั้น สมาชิกบางคนสวมบทบาทนักแสดงด้วย

นักศึกษากลุ่มนี้นำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากในห้องเรียนมาใช้ในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ คือ การจัดทำคำบรรยายภาษาอังกฤษ ทักษะด้านการแสดงจากวิชาการแสดงละครภาษาอังกฤษ การถ่ายคลิปวิดีโอที่ได้เรียนตอนถ่ายคลิปงานในรายวิชาที่เรียน

สิ่งที่รัฐศาสตร์ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้คือ ทักษะด้านการถ่ายวิดีโอที่เพิ่มพูนขึ้น เรื่องของมุมกล้อง ทักษะด้านการแสดง และความคิดสร้างสรรค์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษาอีก 4 ทีมที่ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม CRRU Classic นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ สุกฤษติ์ ใจวงค์, อนุรักษ์ แสนเขื่อน, อรรถวุฒิ ธิชาญ, สัภยา ตาลำ และฉัตรพร ประสิทธิ์อยู่ศีล

รับชมผลงานของทีม CRRU Classic ได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=1402022513274202

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม The DM61 นักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัล มัลติมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ อัมรินทร์ ยอดสุวรรณ์, ภูวดล หอมหวาน, นัฐวุฒิ ท้าวหลาน, อาทิตย์ คงคำแก้ว และฐิตินาถ ใจมะณา

รับชมผลงานของทีม The DM61 ได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=406873696552402

ชมเชย ทีม Chill นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ อธิพงศ์ วาณิชยานุเคราะห์ และกวิน แดงโชติ

รับชมผลงานของทีม Chill ได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=290333221635733

ตัวอย่างคลิปวิดีโอผลงานทีม Baby Time

ชมเชย ทีม Baby Time นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ เกษมศักดิ์ ชาวงิ้ว, ธิติพงศ์ บุญอินทร์, พิชญานันท์ กันทิยะ, สิรินทรา ปัญญาเรือง และอรทัย แลเซอะ

รับชมผลงานของทีม Baby Time ได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=516535078871024

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของนักศึกษามากคุณภาพ ผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : มหาวิทยาลัยแห่งประสบการณ์ เชื่อว่าพวกเขาจะก้าวขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตอย่างแน่นอน

ภาพ อธิพงศ์ วาณิชยานุเคราะห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ   

ศิลปกรรม ฐิตาพร สิทธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ คณะมนุษยศาสตร์

THE IDOL บทสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจ
ใช้ชีวิตด้วย Passion โดยกองพัฒนานักศึกษา
และนักศึกษากลุ่มสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี ผศ. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี นิคม อัสสรัตนะสุขิน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
บรรณาธิการบริหาร : พันธ์ศักดิ์ วรรณคำ 
บรรณาธิการศิลปกรรม : อนุรักษ์ แสนเขื่อน
บรรณาธิการฝ่ายภาพ : สุกฤษติ์ ใจวงค์ 
ฝ่ายภาพ และศิลปกรรม : ฐิตาพร สิทธิ อธิพงศ์ วาณิชยานุเคราะห์ กวิน แดงโชติ ทวี คุณทุม อรรถวุฒิ ธิชาญ ณัฐวุฒิ บุญยอ จักรกฤษณ์ กองโส กรกนก แสงมณี  แนะนำ ติชม หรือนำเสนอบุคคลเพื่อสัมภาษณ์ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-776019 หรือ Inbox มาที่ Facebook https://www.facebook.com/publicrelations.snk