CRRU THE IDOL SPECIAL REPORT 141 ศิษย์เก่า มร.ชร. เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” ปี 2562
March 11, 2019
CRRU THE IDOL 143 ทีม นศ. คณะมนุษยศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ประกวดคลิปวิดีโอ มร.ชร.
March 18, 2019
Show all

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔-๕(ชาย)และชั้นปีที่ ๔(หญิง) เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร จึงขอให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  1. ซ้อมขบวน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

2. แสดงจริง วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. แต่งกายด้วยชุดปกติ (ชุดอ่อน) ที่ถูกระเบียบของ นรด.

สถานที่วันซ้อมและวันแสดงคือ สนามสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ม.ราชภัฏเชียงราย

งานที่ต้องรับผิดชอบคือ ใส่ชุดอ่อนเดินเท่ห์ๆ อย่างสง่า ในขบวนเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจาก นศท. ทุกนาย ไปประกาศให้โลกรู้ว่า เรามีดี กว่าที่เขาคิด