CRRU Alumni คุณากร ก้อนแก้ว เจ้าหน้าที่อุทยาน อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา
March 11, 2019
CRRU THE IDOL 142 (ประจำวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562) พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่า มร.ชร. ครูผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรางวัล
March 11, 2019
Show all

CRRU Alumni สุธิพงษ์ ใจแก้ว ข้าราชการครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย

สุธิพงษ์ ใจแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รหัสปี 47 และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสปี 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ราชภัฏสดุดี” ผู้ที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า สาขาครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย