CRRU Alumni : ร้อยตำรวจเอกธีรเดช อุดมธีรสกุล รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
February 25, 2019
CRRU Alumni สุธิพงษ์ ใจแก้ว ข้าราชการครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย
March 11, 2019
Show all

CRRU Alumni คุณากร ก้อนแก้ว เจ้าหน้าที่อุทยาน อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา

คุณากร ก้อนแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ราชภัฏสดุดี” สาขานักศึกษาดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 ปัจจุบันทำงานเป็น เจ้าหน้าที่อุทยาน ตำแหน่งงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา