เจตนิพัทธ์ เก่งกล้า รางวัลชมเชย ประกวดภาพวาดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
February 11, 2019
CRRU THE IDOL 139 ภาคภูมิ อินสาม ศิษย์เก่า มร.ชร. ผู้หลงใหลการวิ่ง
February 18, 2019
Show all

กองพัฒฯ ร่วมยินดี นศ. 8 คน/ทีม เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันราชภัฏ มร.ชร. 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน “วันราชภัฏ” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 รวมถึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กิจกรรมในวันราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจ โดยกิจกรรมสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจคือ พิธี 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏสดุดี ณ หอประชุมกาสะลองคำ มีการมอบรางวัลเกียรติยศ “ราชภัฏสดุดี” ให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ จำนวน 9 สาขา และการมอบประกาศเกียรติคุณบัตร แก่บุคลากรสายสนับสนุนตัวอย่าง

กองพัฒนานักศึกษา ขอร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล สาขานักศึกษาดีเด่น (และศิษย์เก่าดีเด่น) และสาขาผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยที่ทำกิจกรรมดีเด่น

 

นักศึกษาดีเด่น

ประเภทผู้นำนักศึกษา

อิศราพงษ์ หน่อคำ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี 2561

 

เมธาสิทธิ์ จันทราพูน  

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ ผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

 

ประเภทนักกีฬา

ธีรวุฒิ เวียงชัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น

 

ผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยที่ทำกิจกรรมดีเด่น

ประเภทเดี่ยว (ศิษย์ปัจจุบัน)

สาขานักกีฬาดีเด่น

ศิริกานต์ ขันคำยา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาบัญชี นักกีฬายูยิตสู

 

สาขาวิชาการดีเด่น

อายิว มาเยอะ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

 

ประเภทกลุ่ม

ทีม MIROT อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ทีมอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

ทีมอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เบญจมาศ บัวการ และ เอกลักษณ์ บุญปั๋น

นอกเหนือจากนี้ กิจกรรมอื่นๆ ในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วย

เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ณ บริเวณด้านหน้าหอปรัชญารัชกาลที่ 9

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 47 รูป ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

พิธีรำลึก 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏสดุดี ณ ลานสนามหญ้า สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี กล่าวนำผู้ร่วมพิธีเพื่อปฏิญาณตนคนราชภัฏเชียงราย ปล่อยป้ายผ้าแพร และลูกโป่งสีชมพู ซึ่งนักศึกษา ผู้บริหาร บุคลากรจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก