CRRU Alumni : ดร. โซเฟีย ไทยอนันต์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
February 11, 2019
กองพัฒฯ ร่วมยินดี นศ. 8 คน/ทีม เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันราชภัฏ มร.ชร. 2562
February 14, 2019
Show all

เจตนิพัทธ์ เก่งกล้า รางวัลชมเชย ประกวดภาพวาดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018

เจตนิพัทธ์ เก่งกล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้ารางวัลชมเชย ประกวดภาพวาดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2018) จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย