CRRU Alumni : พิเชษฐ์ ใจปวน ข้าราชการครู โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน
February 11, 2019
เจตนิพัทธ์ เก่งกล้า รางวัลชมเชย ประกวดภาพวาดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
February 11, 2019
Show all

CRRU Alumni : ดร. โซเฟีย ไทยอนันต์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ดร. โซเฟีย  ไทยอนันต์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 47 และระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สำนักวิชาสังคมศาสตร์ รหัสปี 53 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เกียรติประวัติในการทำงานของดร. โซเฟียคือ ได้รับรางวัลคนดีศรีแม่สาย ประจำปี 2562 และใบประกาศเกียรติคุณจากอำเภอแม่สาย โดยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายเป็นผู้มอบ เมื่อปี 2561 ในฐานะผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ ที่ติดถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน