CRRU Alumni : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
February 4, 2019
แจ้งการให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ ชาย เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ
February 5, 2019
Show all

CRRU Alumni : เสน่ห์ ยอดแก้ว รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

เสน่ห์ ยอดแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 43 เจ้าของรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ปัจจุบันเป็นมัคคุเทศก์