CRRU Alumni : สุพจน์ ทนทาน ข้าราชการพลเรือนสามัญ นักทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
January 28, 2019
วันพร มร.ชร. 2562 ความสุขหลากสีสันจากใจผู้บริหาร-คณาจารย์ มอบให้ นศ.
January 31, 2019
Show all

CRRU Alumni : สุเมธ ชาญวัฒนา ข้าราชการครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และนักเขียน

สุเมธ ชาญวัฒนา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสปี 47 ปัจจุบันเป็น ข้าราชการครู กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และนักเขียน เจ้าของหนังสือเตรียมสอบบรรจุครูที่ขายดีระดับ Best Seller