CRRU Alumni : อนงค์ วรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3
January 20, 2019
ธีรวุฒิ เวียงชัย เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
January 21, 2019
Show all

CRRU Alumni : ทินกร บุญถา ปลัดอำเภอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ทินกร บุญถา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ รหัสปี 48 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่