CRRU THE IDOL 134 นักกีฬา มร.ชร. เจ้าของเหรียญทอง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31
January 13, 2019
CRRU Alumni : ชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7
January 13, 2019
Show all

CRRU Alumni : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่