CRRU THE IDOL 134 นักกีฬา มร.ชร. เจ้าของเหรียญทอง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

CRRU THE IDOL 133 (ประจำวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562) นันทพร เทียนทอง
January 4, 2019
CRRU Alumni : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
January 13, 2019
Show all

CRRU THE IDOL 134 นักกีฬา มร.ชร. เจ้าของเหรียญทอง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ฮีโร่เหรียญทอง กล้วยไข่เกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

45 คือจำนวนเหรียญรางวัลทั้งหมดที่นักศึกษา-นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) กอบโกยมาได้จากการแข่งขัน “กล้วยไข่เกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 23-27 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แบ่งเป็น

เหรียญทอง 11 เหรียญ

เหรียญเงิน 11 เหรียญ

เหรียญทองแดง 23 เหรียญ

ขอชื่นชมในการทุ่มเทฝึกซ้อมของนักกีฬารั้วเทา-แสดทุกคน ที่ผลิดอกออกผลเป็นเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติ หวังว่านักกีฬาคนเก่งของพวกเราจะยังคงรักษาระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมตามวิถีของนักกีฬา เพื่อความสำเร็จในการแข่งขันครั้งต่อๆ ไป

The Idol พาไปเกาะติดความสำเร็จของนักกีฬา “ฮีโร่เหรียญทอง” กล้วยไข่เกมส์ มีนักกีฬาคนไหน หรือทีมกีฬาอะไรบ้างนั้น? ตามไปดูกันเลย

 

มงคล แก้วตา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

วิ่ง 5,000 เมตร ชาย สถิติ 17.13.66 นาที

 

กิรติ พงษ์ไสว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

วิ่ง 10,000 เมตร ชาย สถิติ 37.22.33 นาที

 

ไซวิต จะลอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

เขย่งก้าวกระโดด ชาย สถิติ 13.34 เมตร

 

ชลดา ใจปาละ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาบัญชี สำนักวิชาบัญชี

มวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 48 กก.

 

การัณยภาศ โลมากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 63.5 กก.

 

นัฐราวุฒิ สุนันต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.

 

ชยพล รักทางธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์

เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.

 

เทนนิส ทีมหญิง (แถวนั่งด้านล่าง)

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย นิจชิตา เสมอเชื้อ, ธิดารัตน์ นาเมืองรักษ์, ประภัสสร บุญค้ำ และ สุวีรยา แสงโยจารย์

 

ทีมบาสเกตบอลหญิง

 

ทีมฟุตบอลชาย

 

ทีมแฮนด์บอลหญิง

 

ภาพ : นักศึกษากลุ่มสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ศิลปกรรม ฐิตาพร สิทธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ คณะมนุษยศาสตร์

 

THE IDOL บทสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจ ใช้ชีวิตด้วย Passion โดยกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษากลุ่มสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ผศ. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี นิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

บรรณาธิการบริหาร : พันธ์ศักดิ์ วรรณคำ

บรรณาธิการศิลปกรรม : อนุรักษ์ แสนเขื่อน

บรรณาธิการฝ่ายภาพ : สุกฤษติ์ ใจวงค์

ฝ่ายภาพ และศิลปกรรม : ฐิตาพร สิทธิ อธิพงศ์ วาณิชยานุเคราะห์ กวิน แดงโชติ ทวี คุณทุม อรรถวุฒิ ธิชาญ ณัฐวุฒิ บุญยอ จักรกฤษณ์ กองโส กรกนก แสงมณี

แนะนำ ติชม หรือนำเสนอบุคคลเพื่อสัมภาษณ์ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-776019 หรือ Inbox มาที่ Facebook https://www.facebook.com/publicrelations.snk