CRRU Alumni : ประดิษฐ์ อินยา ล่ามและประชาสัมพันธ์ สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
December 24, 2018
CRRU THE IDOL 132 การัณยภาศ โลมากุล นักศึกษา มร.ชร. เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น เจียงฮายเกมส์
December 30, 2018
Show all

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักแสดงและทีมงานละครเวที “พญามังรายหลวง”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงานเลี้ยงให้แก่นักศึกษาและนักเรียนที่เป็นนักแสดง รวมถึงทีมงานเบื้องหลัง “พญามังรายหลวง” ละครเวทีเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช หรือพ่อขุนเม็งรายมหาราช เนื่องในวาระสถาปนาครบรอบ 755 ปีเมืองเชียงราย และครบรอบ 45 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดแสดงไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม-2 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงไมตรีจิตที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันให้ละครเวทีเรื่องนี้ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ณ ลานอเนกประสงค์ ด้านข้างอนุสาวรีย์อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้นอกจากจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาด้วย