CRRU THE IDOL 131 ศิริกานต์ ขันคำยา นักศึกษาเจ้าของ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู “เจียงฮายเกมส์”
December 21, 2018
CRRU Alumni : ประดิษฐ์ อินยา ล่ามและประชาสัมพันธ์ สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
December 24, 2018
Show all

CRRU Alumni : ผศ. สมชาย เมืองมูล ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ รหัสปี 43 และระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสปี 48 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง