กองพัฒฯ มร.ชร. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.อ. สุราษฎร์ฯ-ตรัง
December 18, 2018
CRRU THE IDOL 131 ศิริกานต์ ขันคำยา นักศึกษาเจ้าของ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู “เจียงฮายเกมส์”
December 21, 2018
Show all

กองพัฒฯ จัดประชุมหอพักเครือข่ายฯ เตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญในปีการศึกษา 2562 เช่น วันเปิดภาคเรียน วันรับรายงานตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนหอพักที่เข้าร่วมโครงการประจำปีการศึกษา 2562 ระเบียบการทำสัญญาเข้าพัก การเลือกประธานหอพักเครือข่าย และเลือกประธานกลุ่มโซนหอพักเครือข่าย ณ  ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล