CRRU Alumni : พิมพรรณ และวิราช เขื่อนเพชร เจ้าของ Time Chiangrai ร้านกาแฟและ Coworking Space
December 18, 2018
กองพัฒฯ จัดประชุมหอพักเครือข่ายฯ เตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2562
December 20, 2018
Show all

กองพัฒฯ มร.ชร. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.อ. สุราษฎร์ฯ-ตรัง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำโดย นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการที่พักอาศัย ให้การต้อนรับบุคลากรจากงานหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ใน “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและการพัฒนานักศึกษาหอพัก” ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการให้บริการ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรม 5 ส จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย