ศิริกานต์ ขันคำยา 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
December 14, 2018
CRRU THE IDOL 130 ณัฐพร พรหมมินทร์ ทรงศักดิ์ ปัญญาราช ศิษย์เก่า มร.ชร. เหรียญเงิน เปตอง คู่ผสม เจียงฮายเกมส์
December 16, 2018
Show all

การัณยภาศ โลมากุล เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

การัณยภาศ โลมากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้าเหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. จาก “เจียงฮายเกมส์” กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ณ จังหวัดเชียงราย