CRRU Alumni : ดร. ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
December 14, 2018
การัณยภาศ โลมากุล เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
December 14, 2018
Show all

ศิริกานต์ ขันคำยา 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

ศิริกานต์ ขันคำยา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันยูยิตสูจากเจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จำนวน 3 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง ยูยิตสูประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62-70 กก. บุคคลหญิง เหรียญทองแดง ประเภทโนกิ น้ำหนักเกิน 62 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง และเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ (Fighting system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62-70 กก. บุคคลหญิง