CRRU Alumni : โรจน์รินทร์ภร วงค์จันน้อย รางวัล Young Smart Farmer ปี 2558
December 14, 2018
ศิริกานต์ ขันคำยา 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
December 14, 2018
Show all

CRRU Alumni : ดร. ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดร. ราชรถ ปัญญาบุญ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 41 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต