CRRU Alumni : สิทธิพงศ์ ปัญญาดี ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
December 14, 2018
CRRU Alumni : โรจน์รินทร์ภร วงค์จันน้อย รางวัล Young Smart Farmer ปี 2558
December 14, 2018
Show all

CRRU Alumni : ทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

ทนุเกียรติ จันทร์ชุม ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 27 (สมัยนั้นยังเป็นวิทยาลัยครูเชียงรายอยู่) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)