CRRU Alumni : รพีพรรณ เรือนศรี รางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2560
December 14, 2018
CRRU Alumni : สิทธิพงศ์ ปัญญาดี ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
December 14, 2018
Show all

CRRU Alumni : กมลชนก หมื่นสอน รางวัลครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ

กมลชนก หมื่นสอน ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 49 ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู คศ.1 โรงเรียนบ้านต้นโชค อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เกียรติประวัติในการทำงานของกมลชนก คือ ได้รับรางวัลครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการ Microsoft Partners in Learning โดยบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2561