CRRU Alumni : รพีพรรณ เรือนศรี รางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2560

CRRU Alumni : นิติศาสตร์ รักษาพันธ์ อัยการผู้ช่วย
December 14, 2018
CRRU Alumni : กมลชนก หมื่นสอน รางวัลครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ
December 14, 2018
Show all

CRRU Alumni : รพีพรรณ เรือนศรี รางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2560

รพีพรรณ เรือนศรี ศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 49 ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เกียรติประวัติการทำงานของรพีพรรณคือ ได้รับรางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประเภทข่าวรายงานสด จาก “เหตุปะทะเดือดวัดพระธรรมกาย” การประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2560 จัดโดยมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย