CRRU Alumni : ยุทธภูมิ​ สุประการ ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน
December 14, 2018
CRRU Alumni : นิติศาสตร์ รักษาพันธ์ อัยการผู้ช่วย
December 14, 2018
Show all

CRRU Alumni : Huang Zhengwei หรือเจนวิทย์ ทํางานที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

Huang Zhengwei หรือเจนวิทย์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 51 ปัจจุบันทํางานที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง