CRRU Alumni : ยุทธภูมิ​ สุประการ ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน

CRRU Alumni :ไชยกฤต ปิงเมือง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
December 14, 2018
CRRU Alumni : Huang Zhengwei หรือเจนวิทย์ ทํางานที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
December 14, 2018
Show all

CRRU Alumni : ยุทธภูมิ​ สุประการ ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน

ยุทธภูมิ​ สุประการ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย (ชื่อเรียกในสมัยนั้น ปัจจุบันใช้ชื่อสาขาวิชาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์) รหัสปี40 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน นอกจากนี้ ยุทธภูมิยังเป็นนักขับเคลื่อนศิลปวัฒธรรมในพื้นที่จังหวัดน่าน นักประวัติศาสตร์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจัย และศิลปินร่วมสมัย