ข้อมูลแสดง info graphic กองพัฒ

October 6, 2016

Infographic ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจตลอด 43 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)

Infographic ประจำสัปดาห์ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 43 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ด้วยข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจตลอด 43 ปีของมหาวิทยาลัย
September 23, 2016

Infographic ว่าด้วยนามสกุลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ที่ซ้ำกันมากที่สุด 10 อันดับแรก

Infographic สัปดาห์นี้ (19-23 กันยายน 2559) ว่าด้วยนามสกุลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ที่ซ้ำกันมากที่สุด 10 อันดับแรก
September 7, 2016

Infographic ว่าด้วย นักศึกษาเฟรชชี่ 2559 มร.ชร. เรียนจบจากสถาบันการศึกษาใดมากที่สุด 10 อันดับแรก

Infographic ประจำสัปดาห์ ว่าด้วยนักศึกษาเฟรชชี่ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เรียนจบจากสถาบันการศึกษาใดมากที่สุด 10 อันดับแรก
September 1, 2016

Infographic ว่าด้วยชื่อนักศึกษา มร.ชร. รหัส 59 ที่ซ้ำกันมากที่สุด 16 ชื่อ

Infographic ประจำสัปดาห์ 29 สิงหาคม-2 กันยายน 2559 นำเสนอชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รหัส 59 ที่ซ้ำกันมากที่สุด 16 ชื่อ