งานประชาสัมพัน The idal

September 14, 2018

CRRU THE IDOL 117 ทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ การสื่อสารสื่อใหม่ (ประจำวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561)

เชียงราย…จุดหมายปลายทางของความสุข ทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คงไม่เกินเลยไปนักถ้าจะบอกว่า ตอนนี้เชียงรายกลายเป็นหมุดหมายในการท่องเที่ยวของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก แถมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนแบบไม่รู้ลืม จะมีที่ไหนบ้าง ลองไปชมในคลิปวิดีโอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเชียงรายของวัยรุ่นชาวเชียงราย นักศึกษาปี 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 4 คน ประกอบด้วย ดิน-สมชาย สายใจ, นุ-อนุพงศ์ ปงแก้ว, ปาย-อมรเทพ จันดีมาก และ เบนซ์-ก้องภพ พิกุล ในนามทีม Na […]
September 7, 2018

CRRU THE IDOL 116 ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ประจำวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561)

ส่งต่อแรงบันดาลใจ ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การได้เป็นตัวแทนของคณะหรือมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ในเวทีระดับประเทศ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้นอกห้องเรียน และเพิ่มพูนทักษะ คงเป็นสิ่งที่นักศึกษาจำนวนไม่น้อยวาดหวังไว้ นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 6 คน ในนาม “ทีมบ่าขะนัดแบมบู” ประกอบด้วย แน็ก-มยุรี กลิ่นหอม, แคท-ธัญญาลักษณ์ ปิยะเลิศ, อาย-ภัทราวรรณ์ จันธิมา, นิช-ณัฐนิช […]
September 1, 2018

CRRU THE IDOL 115 วุฒิชัย กันใจ (ประจำวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561)

ภาษาไทยที่รัก วุฒิชัย กันใจ การค้นพบตัวเองว่าเหมาะสมกับตำแหน่งแห่งที่ใดในโลกใบนี้เป็นสิ่งสำคัญ ตลอดช่วงชีวิตคนเราไม่ใช่ทุกคนที่สามารถค้นพบตัวเอง ดังนั้นหน้าที่อย่างหนึ่งของมนุษย์คือการค้นหาชีวิตที่ใช่ ในแบบที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริง ดิว-วุฒิชัย กันใจ นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) น่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนผู้โชคดี ที่สามารถค้นพบความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง เป็นความต้องการจากภายในใจ ที่อาจไม่ยิ่งใหญ่ในสายตาคนทั่วไป แต่สำหรับวุฒิชัยสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญยิ่ง นั่นคือการมุมานะพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้เชี่ยวชาญ เพื่อวันข้างหน้าจะได้ทำหน้าที่คุณครู ถ่ายทอดทักษะและความรู้ด้านภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการอ่าน […]
August 24, 2018

CRRU THE IDOL 114 ทีมนักแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ พญามังรายหลวง (ประจำวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561)

เปิดใจนักแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ พญามังรายหลวง วันที่ 29 กันยายน 2561 เป็นวาระสำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จะสถาปนาครบรอบ 45 ปี และในปีนี้ จังหวัดเชียงรายสถาปนาครบรอบ 755 ปี จึงจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ หนึ่งในนั้นคือละครเวทีเทิดพระเกียรติ พญามังรายหลวง ละครอิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยพระราชประวัติและพระราชวีรกรรมของพญามังราย ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาเมืองเชียงรายให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ละครเวทีพญามังรายหลวง ฉบับ 2018 เขียนบท กำกับการแสดง และฝึกซ้อมนักแสดง […]