งานอุบัติเหตุ พี่ตรี

October 4, 2016

ประกาศแจ้งให้นักศึกษาไปรับบัตรประกันอุบัติเหตุหมู่

นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ทุกชั้นปี ที่ยังไม่ได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุหมู่ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้นำบัตรสปิริตการ์ด หรือบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อขอรับบัตรประกันฯ ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หมายเลข 99 ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดวันและเวลาการรับบัตรประกันฯ ของแต่ละคณะ/สำนักวิชา ได้บริเวณด้านล่าง