ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร

July 12, 2018

ให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ ชาย จำนวน ๑๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแต่งกายชุดปกติ
July 12, 2018

ให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ชาย จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแต่งกายชุดปกติ
July 9, 2018

ให้นศท.มร.ชร. ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา ให้ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๑๐ ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นัดหมาย การแต่งกาย ชุดฝึก (ไม่พับแขนเสื้อ) และเสื้อลำลองจิตอาสาแขนยาว ชั้นปีที่ ๕ /๒๕๖๑ เวลา […]
July 5, 2018

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสุดท้าย)

กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสุดท้าย) ประชุมและรับใบสมัครวันพุธที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามลิงค์ http://snk.crru.ac.th/nstcru/reg/