ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร

October 17, 2018

แจ้งการฝึก-สอน นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ ๓๗ ได้กำหนดการเข้ารับการฝึก-สอนของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ – ๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ ๓๗ การปฏิบัติ -เข้ารายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. […]
August 30, 2018

ให้ นศท. มร.ชร. ชั้นปีที่ ๔/๖๑ จำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษาให้ นศท. มร.ชร. ชั้นปีที่ ๔/๖๑ เข้าร่วมกิจกรรม รายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแต่งกายชุดสุภาพ. รายชื่อ ๑ นศท. ขุนหาญ เม็ดเพ็ชร์ ๖๑๑๑๕๐๐๓๑ พลศึกษา ๒ นศท. […]
August 24, 2018

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ / ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ / ๖๑ จำนวน ๓๗ นาย รายชื่อแนบท้าย เข้าช่วยงานจัดเวทีและสถานที่ การแสดงละครเทิดพระกียรติ “พญามังรายหลวง” วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. และ วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา […]
August 22, 2018

ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ / ๖๑ จำนวน ๒๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ / ๖๑ จำนวน ๒๔ นาย  รายชื่อแนบท้าย เข้าร่วมกิจกรรม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีบายศรีสูขวัญ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หมายเหตุ  การแต่งกายชุกปกติ (ชุดอ่อน) รายชื่อ […]