ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร

May 27, 2019

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕

กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประชุมและรับใบสมัครวันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามลิงค์ http://snk.crru.ac.th/program/regnst
May 14, 2019

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มร.ชร. ชั้นปีที่ ๑/๒๕๖๒

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มร.ชร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ติดต่อขอรับใบสมัครโดยด่วนที่สุดภายในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี คุณสมบัติผู้สมัคร  https://drive.google.com/open?id=1SsWTbN_1khLSERmQqK_mxh9Z9isCqX_4 ทดสอบร่างกาย  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ ๓๗ […]
March 12, 2019

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔-๕(ชาย)และชั้นปีที่ ๔(หญิง) เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร จึงขอให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ซ้อมขบวน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 2. แสดงจริง วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. แต่งกายด้วยชุดปกติ (ชุดอ่อน) ที่ถูกระเบียบของ […]
December 4, 2018

แจ้งการฝึกภาคสนาม นศท.มร.ชร.ชั้นปีที่ ๓/๖๑

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ ๓๗ กำหนดการฝึกภาคสนามของ นศท.มร.ชร.ชั้นปีที่ ๒,๓ ณ พื้นที่ฝึกบ้านโป่งซางเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งผลัดดังนี้ ชั้นปีที่ ๒ ผลัดชาย (๑ คน) ฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ชั้นปีที่ ๓ ผลัดชาย […]