ข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภายในมหาลัย

August 2, 2018

เก็บความประทับใจ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 61 มร.ชร. (ตอนจบ)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆ แต่ดีกรีความสนุกสนานกลับเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ วันพุธที่ 1 สิงหาคม เป็นกิจกรรม CRRU Campus Tour พาน้องเที่ยวรอบรั้ว มร.ชร. ของนักศึกษากลุ่มที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาการท่องเที่ยว สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิชาบัญชี และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาในคณะเหล่านี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร […]