นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

February 25, 2019

CRRU The Idol Special Report 140 นักศึกษาเจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันราชภัฏ ปี 2562

นักศึกษา มร.ชร. เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันราชภัฏ ปี 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 รวมถึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ […]
February 14, 2019

กองพัฒฯ ร่วมยินดี นศ. 8 คน/ทีม เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันราชภัฏ มร.ชร. 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน “วันราชภัฏ” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 รวมถึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ กิจกรรมในวันราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจ โดยกิจกรรมสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจคือ พิธี […]
February 11, 2019

เจตนิพัทธ์ เก่งกล้า รางวัลชมเชย ประกวดภาพวาดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018

เจตนิพัทธ์ เก่งกล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้ารางวัลชมเชย ประกวดภาพวาดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2018) จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
February 1, 2019

CRRU THE IDOL 137 ธีรวุฒิ เวียงชัย นักศึกษาเจ้าของเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

ชัยชนะและความสำเร็จ ธีรวุฒิ เวียงชัย เหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง เป็นแรงขับเคลื่อนชั้นดีที่นำพาไปสู่ความสำเร็จและชัยชนะ” ธีรวุฒิ เวียงชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เชื่อมั่นในสิ่งนี้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ก้าวแรกบนสังเวียนผ้าใบในการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นในนามนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ประเดิมด้วยการคว้าเหรียญทองแดง รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. […]