นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

January 21, 2019

ธีรวุฒิ เวียงชัย เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

ธีรวุฒิ  เวียงชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้าเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
January 19, 2019

CRRU THE IDOL 135 นักกีฬา มร.ชร. เจ้าของเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

Passion to Win 11 เหรียญเงิน 23 เหรียญทองแดง นักกีฬา มร.ชร. กล้วยไข่เกมส์ กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31    “ทุกรางวัลสำคัญเสมอ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นให้มุ่งมั่น ตั้งใจ ก้าวไปสู่ลำดับที่ 1 สู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต”    นอกจากเสียงชื่นชมยินดีต่อผู้ชนะที่คว้าเหรียญทอง มาได้จาก“กล้วยไข่เกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ […]
January 13, 2019

CRRU THE IDOL 134 นักกีฬา มร.ชร. เจ้าของเหรียญทอง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ฮีโร่เหรียญทอง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 45 คือจำนวนเหรียญรางวัลทั้งหมดที่นักศึกษา-นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) กอบโกยมาได้จากการแข่งขัน “กล้วยไข่เกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 23-27 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แบ่งเป็น เหรียญทอง 11 เหรียญ เหรียญเงิน 11 เหรียญ […]
December 30, 2018

CRRU THE IDOL 132 การัณยภาศ โลมากุล นักศึกษา มร.ชร. เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น เจียงฮายเกมส์

SPIRIT OF A FIGHTER การัณยภาศ โลมากุล นักศึกษา มร.ชร. เจ้าของเหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น เจียงฮายเกมส์ 6 ปีก่อนหน้านี้ การัณยภาศ โลมากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และนักมวยไทยอาชีพ เดินทางไปเรียนหนังสือและใช้ชีวิตในต่างบ้านต่างถิ่น หลังจากเก็บเกี่ยวความรู้ บ่มเพาะประสบการณ์ชีวิต และคิดทบทวนถึงอนาคต […]