นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

May 27, 2019

CRRU THE IDOL 153 อังคณา หมื่นแก้ว ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ชัยชนะของผู้ (เคย) แพ้ อังคณา หมื่นแก้ว ภายใต้ใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มของ อังคณา หมื่นแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ขณะรับรางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีบางอย่างแอบซ่อนอยู่ หากไม่ได้พูดคุยกับเธอ คงยากที่จะรับรู้ว่า ก่อนหน้านี้อังคณาเกือบถอดใจไม่เข้าประกวดฯ […]
May 20, 2019

CRRU THE IDOL 152 รัตภูมิ สอนโคตร ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

ผลตอบแทนจากความเพียรพยายาม รัตภูมิ สอนโคตร ก่อนหน้านี้ตอนเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษา รัตภูมิ สอนโคตร คว้ารางวัลประกวดกล่าวสุนทรพจน์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ 3 รายการ ตอนเรียนอยู่ชั้น ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 17 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับภาคเหนือ (ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น) ม.5 ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ม.6 […]
May 13, 2019

CRRU THE IDOL 151 อัครฤทธิ์ สายแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดภาพถ่าย

เรียนรู้โลกและชีวิตผ่านเลนส์ อัครฤทธิ์ สายแก้ว นับตั้งแต่ได้ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ ชีวิตของ อัครฤทธิ์ สายแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ก็เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนใหม่นี้แสนดีหนักหนา เพราะชักชวนอัครฤทธิ์ไปทำแต่สิ่งดีๆ พาไปเปิดโลก ไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่น้อยคนนักจะได้ลิ้มรส ทำให้อัครฤทธิ์รักและผูกพันจนแทบตายแทนกันได้ …เพื่อนใหม่ของอัครฤทธิ์ไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นกล้องถ่ายรูป หนุ่มผู้หลงใหลการถ่ายภาพเล่าว่า เพิ่งมาสนใจการถ่ายภาพเมื่อปีที่แล้ว ตอนเรียนอยู่ปี 1 ในภาคเรียนที่ […]
May 6, 2019

CRRU THE IDOL 150 นักศึกษา มร.ชร. คว้ารางวัลหลากหลายรายการ

สำรวจความสำเร็จ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มีความสามารถที่โดดเด่นไม่น้อยไปกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยราชให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านของนักศึกษา เมื่อมองเห็นว่านักศึกษาแต่ละคนมีทักษะหรือความสามารถด้านไหนโดดเด่นเป็นพิเศษ หน้าที่ของคณาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย คือการเข้าไปแนะนำ ให้คำปรึกษา ส่งเสริม เพื่อให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้แสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ สิ่งหนึ่งคือการนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันต่างๆ ทั้งแข่งขันภายในมหาวิทยาลัย ระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ขณะเดียวกัน นักศึกษาบางคนก็พาตัวเองเข้าสู่การประกวดแข่งขันในรายการที่นอกเหนือจากที่อาจารย์นำมาแนะนำหรือบอกต่อ เพื่อต้องการฝึกฝนทักษะและฝีมือในด้านนั้นๆ ทำให้ตลอดช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 มกราคม-มีนาคม มีข้อมูลข่าวสารที่นักศึกษาได้รับรางวัล […]