ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

December 16, 2018

CRRU THE IDOL 130 ณัฐพร พรหมมินทร์ ทรงศักดิ์ ปัญญาราช ศิษย์เก่า มร.ชร. เหรียญเงิน เปตอง คู่ผสม เจียงฮายเกมส์

ชีวิตและหัวใจมอบให้เปตอง ณัฐพร พรหมมินทร์ ทรงศักดิ์ ปัญญาราช ศิษย์เก่า มร.ชร. เจ้าของเหรียญเงิน เปตอง คู่ผสม เจียงฮายเกมส์ เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 รูดม่านปิดฉากไปกว่าครึ่งเดือน แต่ช่วงเวลาแห่งความสุขถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีในความทรงจำของใครหลายคน หนึ่งในนั้นคือ ณัฐพร พรหมมินทร์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ รหัสปี 55 และทรงศักดิ์ ปัญญาราช ศิษย์เก่าสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ […]
December 14, 2018

CRRU Alumni : โรจน์รินทร์ภร วงค์จันน้อย รางวัล Young Smart Farmer ปี 2558

โรจน์รินทร์ภร วงค์จันน้อย ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 50 ปัจจุบันโรจน์รินทร์ภรประกอบธุรกิจด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร แบรนด์ PeeraMid เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พัฒนา นอกจากนั้น เมื่อปี 2558 โรจน์รินทร์ภรยังได้รับรางวัล Young Smart Farmer จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
December 14, 2018

CRRU Alumni : กมลชนก หมื่นสอน รางวัลครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ

กมลชนก หมื่นสอน ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 49 ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู คศ.1 โรงเรียนบ้านต้นโชค อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เกียรติประวัติในการทำงานของกมลชนก คือ ได้รับรางวัลครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการ Microsoft Partners in Learning โดยบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด […]
December 14, 2018

CRRU Alumni : รพีพรรณ เรือนศรี รางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2560

รพีพรรณ เรือนศรี ศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 49 ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เกียรติประวัติการทำงานของรพีพรรณคือ ได้รับรางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประเภทข่าวรายงานสด จาก “เหตุปะทะเดือดวัดพระธรรมกาย” การประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2560 จัดโดยมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย