ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

February 11, 2019

CRRU Alumni : พิเชษฐ์ ใจปวน ข้าราชการครู โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ รหัสปี 50 ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เกียรติประวัติในการทำงานของพิเชษฐ์คือ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศหลายรางวัล เช่น รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2557 จากสำนักงานคุรุสภา, รางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2558 และ รางวัล MOE […]
February 8, 2019

CRRU THE IDOL 138 โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ศิษย์เก่า มร.ชร. ผู้หลงใหลการวิ่ง

BORN TO RUN โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ลองจินตนาการภาพนักวิ่งผู้หญิงที่ลงแข่งขัน วิ่งเทรล (Trail Running) การวิ่งไปในธรรมชาติป่าไม้ ภูเขา เนิน หิน ดินลูกรัง เชื่อว่าภาพในหัวของคนส่วนใหญ่ต้องนึกไปถึงผู้หญิงรูปร่างสูงใหญ่ ร่างกายกำยำ แต่ แนน-โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 57 ปัจจุบันทำงานเป็น […]
February 4, 2019

CRRU Alumni : เสน่ห์ ยอดแก้ว รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

เสน่ห์ ยอดแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 43 เจ้าของรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ปัจจุบันเป็นมัคคุเทศก์
December 16, 2018

CRRU THE IDOL 130 ณัฐพร พรหมมินทร์ ทรงศักดิ์ ปัญญาราช ศิษย์เก่า มร.ชร. เหรียญเงิน เปตอง คู่ผสม เจียงฮายเกมส์

ชีวิตและหัวใจมอบให้เปตอง ณัฐพร พรหมมินทร์ ทรงศักดิ์ ปัญญาราช ศิษย์เก่า มร.ชร. เจ้าของเหรียญเงิน เปตอง คู่ผสม เจียงฮายเกมส์ เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 รูดม่านปิดฉากไปกว่าครึ่งเดือน แต่ช่วงเวลาแห่งความสุขถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีในความทรงจำของใครหลายคน หนึ่งในนั้นคือ ณัฐพร พรหมมินทร์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ รหัสปี 55 และทรงศักดิ์ ปัญญาราช ศิษย์เก่าสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ […]