ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

March 11, 2019

CRRU Alumni คุณากร ก้อนแก้ว เจ้าหน้าที่อุทยาน อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา

คุณากร ก้อนแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ราชภัฏสดุดี” สาขานักศึกษาดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 ปัจจุบันทำงานเป็น เจ้าหน้าที่อุทยาน ตำแหน่งงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา
February 25, 2019

CRRU Alumni : ร้อยตำรวจเอกธีรเดช อุดมธีรสกุล รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ร้อยตำรวจเอกธีรเดช อุดมธีรสกุล ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชานิติศาสตร์ (นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1) รหัสปี 43 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
February 18, 2019

CRRU Alumni : ศศิพงศ์ ตระการ อาจารย์มหาวิทยาลัย Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศศิพงศ์ ตระการ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  รหัสปี 53 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเย่วซิ่ว Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
February 11, 2019

CRRU Alumni : ดร. โซเฟีย ไทยอนันต์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ดร. โซเฟีย  ไทยอนันต์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 47 และระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สำนักวิชาสังคมศาสตร์ รหัสปี 53 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เกียรติประวัติในการทำงานของดร. โซเฟียคือ ได้รับรางวัลคนดีศรีแม่สาย ประจำปี 2562 และใบประกาศเกียรติคุณจากอำเภอแม่สาย โดยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายเป็นผู้มอบ เมื่อปี 2561 […]