งานศิษย์เก่า ราชภัฏเชียงราย

March 11, 2019

CRRU Alumni สุธิพงษ์ ใจแก้ว ข้าราชการครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย

สุธิพงษ์ ใจแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รหัสปี 47 และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสปี 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ราชภัฏสดุดี” ผู้ที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า สาขาครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ […]
March 11, 2019

CRRU Alumni คุณากร ก้อนแก้ว เจ้าหน้าที่อุทยาน อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา

คุณากร ก้อนแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ราชภัฏสดุดี” สาขานักศึกษาดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 ปัจจุบันทำงานเป็น เจ้าหน้าที่อุทยาน ตำแหน่งงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา
February 25, 2019

CRRU Alumni : ร้อยตำรวจเอกธีรเดช อุดมธีรสกุล รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ร้อยตำรวจเอกธีรเดช อุดมธีรสกุล ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชานิติศาสตร์ (นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1) รหัสปี 43 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
February 18, 2019

CRRU Alumni : ศศิพงศ์ ตระการ อาจารย์มหาวิทยาลัย Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศศิพงศ์ ตระการ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  รหัสปี 53 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเย่วซิ่ว Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน