งานศิษย์เก่า ราชภัฏเชียงราย

February 8, 2019

CRRU THE IDOL 138 โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ศิษย์เก่า มร.ชร. ผู้หลงใหลการวิ่ง

BORN TO RUN โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ลองจินตนาการภาพนักวิ่งผู้หญิงที่ลงแข่งขัน วิ่งเทรล (Trail Running) การวิ่งไปในธรรมชาติป่าไม้ ภูเขา เนิน หิน ดินลูกรัง เชื่อว่าภาพในหัวของคนส่วนใหญ่ต้องนึกไปถึงผู้หญิงรูปร่างสูงใหญ่ ร่างกายกำยำ แต่ แนน-โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 57 ปัจจุบันทำงานเป็น […]
February 4, 2019

CRRU Alumni : เสน่ห์ ยอดแก้ว รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

เสน่ห์ ยอดแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 43 เจ้าของรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ปัจจุบันเป็นมัคคุเทศก์
February 4, 2019

CRRU Alumni : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 38 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่  
January 28, 2019

CRRU Alumni : สุเมธ ชาญวัฒนา ข้าราชการครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และนักเขียน

สุเมธ ชาญวัฒนา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสปี 47 ปัจจุบันเป็น ข้าราชการครู กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และนักเขียน เจ้าของหนังสือเตรียมสอบบรรจุครูที่ขายดีระดับ Best Seller