ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

October 29, 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีโครงการซื้อวัสดุ 2 รายการ บัดนี้ได้ผู้ชนะการคัดเลือก แล้วได้แก่ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน Download PDF
October 29, 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 10 รายการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีโครงการซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ นั้น บัดนี้ได้ผู้รับการการคัดเลือกแล้วได้แก่ ร้านเชียงรายเภสัช Download PDF
October 24, 2017

ประกาศแจ้งผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลออกแบบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศจ้างทำป้ายไวนิลออกแบบพร้อมติดตั้ง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ ขณะนี้ได้คัดเลือกแล้วได้แก่ ร้านเอเอเอโฆษณา เป็นที่เรียบร้อยแล้วประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ตามรายละเอียดในเอกสาร PDF Download