ข่าวศูนย์สุขภาพ

June 28, 2018

งานสุขภาพสัญจร เรื่อง “เอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) คืออะไร?”

ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เชิญชวนร่วมงานสุขภาพสัญจร เรื่อง “เอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) คืออะไร?” อัพเดทความรู้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวีและเอดส์ในปัจจุบัน ในงานมีการแจกถุงยางอนามัยฟรี ปรึกษาปัญหาสุขภาพและตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้นฟรี วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
June 14, 2018

งานสุขภาพสัญจร เรื่อง “โรคไข้เลือดออก”

ศูนย์สุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เชิญชวนร่วมงานสุขภาพสัญจร เรื่อง “โรคไข้เลือดออก” มาอัพเดทความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่มักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน อาการ สาเหตุ การป้องกัน และการรักษา วันจันทร์ที่ 18- วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-14.00 น. ณ CRRU Food Center ศูนย์อาหาร […]
March 15, 2018

ศูนย์สุขภาพ มร.ชร. ออกบูธสุขภาพสัญจร ‘โรคไตภัยใกล้ตัว’

ศูนย์สุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ออกบูธสุขภาพสัญจรประจำเดือนมีนาคม เรื่อง ‘โรคไตภัยใกล้ตัว’ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์อาหาร 1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย ‘นับหนึ่ง’ ตรวจเลือดหาการติดเชื้อ 4 รายการ ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เอชไอวี […]
January 18, 2018

งานสุขภาพสัญจรเรื่อง “โรคอีสุกอีใส”

ศูนย์สุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เชิญชวนร่วมงานสุขภาพสัญจรเรื่อง “โรคอีสุกอีใส” มาอัพเดทความรู้เกี่ยวกับโรคอีสุกอีใส อาการ สาเหตุ และการรักษา วันที่ 22-26 มกราคม 2561 เวลา 10.00-14.00 น. ณ CRRU Food Center ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย