ข่าวเกียวกับงานทุนอุดหนุนนักศึกษาทุนอุตหนุน

December 2, 2018

อบอุ่นหัวใจ คณะกรรมการส่งเสริมฯ มร.ชร.-เจ้าของทุนฯ จัดงานเลี้ยงเชื่อมสัมพันธ์ นศ.

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้มีอุปการคุณที่มอบทุนการศึกษาประเภททุนอุดหนุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ, ดร. นิวัฒน์ แจ้งอริยวงศ์, ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ, คุณเพชรรัตน์ กองบุญมา, คุณมงคลชัย ดวงแสงทอง และคุณรัตนา จงสุทธานามณี จัดงานเลี้ยงให้แก่นักศึกษาจำนวน 190 คน เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับนักศึกษา และพบปะพูดคุยระหว่างกัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและสนุกสนานจากการแสดงโชว์ชุดพิเศษของนักศึกษาทุนฯ ณ […]
September 28, 2018

องค์กรแพลนฯ ประเทศไทย ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนฯ มร.ชร.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ตัวแทนจากองค์กรแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนรายใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับทุนขององค์กรฯ เพื่อพบปะพูดคุย ติดตามความคืบหน้า และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทั้งนี้ องค์กรฯ มอบทุนให้นักศึกษาเพื่อเป็นค่าครองชีพรายเดือนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
August 15, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. ให้การต้อนรับทีมงานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่เดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เดินทางมาเยี่ยม สัมภาษณ์เพื่อติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 16 คน ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา อาคารหลังเดิมข้างโรงเรียนสาธิตฯ ทั้งนี้ มีการมอบถุงพระราชทานให้แก่นักเรียนทุนฯ ด้วย
July 4, 2018

รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ-ทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 2. ไม่เป็น หรือไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ดาวน์โหลด รายละเอียดทุนอุดหนุนการศึกษา ปี 2561 ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ปี 2561 ส่งใบสมัครได้ที่ งานทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา […]