ข่าวเกียวกับงานทุนอุดหนุนนักศึกษาทุนอุตหนุน

July 4, 2018

รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ-ทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 2. ไม่เป็น หรือไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ดาวน์โหลด รายละเอียดทุนอุดหนุนการศึกษา ปี 2561 ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ปี 2561 ส่งใบสมัครได้ที่ งานทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา […]
June 20, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. ต้อนรับ-ร่วมหารือคณะทำงานโครงการกองทุนฯ สกอ. ย้ำแนวทางพัฒนา นศ. ทุน “ปลูกฝังคุณธรรม จิตอาสา ควบคู่วิชาการ”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผศ. ดร. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่เดินทางมาร่วม โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ […]
June 17, 2018

นักศึกษา มร.ชร. “ศราวุธ เกษแก้ว” สุดเก่ง ทำคะแนน Admission ปี 60 สูงสุดสาขาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ของ ชร. คว้าทุน “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด”

ฝ่ายทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำ นายศราวุธ เกษแก้ว นักศึกษาปี 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ เดินทางไปรับทุน “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ เครื่องสำอางโอเรียนทอล พริ้นเซส เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ […]
March 15, 2018

Report : โครงการทักษะจำเป็นของนักศึกษาจบใหม่ เตรียมตัวอย่างไรก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน?

          คุณสมบัติอะไรบ้างที่องค์กรมองหาจากคนทำงาน? สิ่งที่จะได้พบเจอในการทำงานมีอะไรบ้าง? ทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานยุค 4.0 คืออะไร? เทคนิคเตรียมตัวสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง? ควรเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ดีสำหรับนักศึกษาจบใหม่? เหล่านี้คือบางส่วนของคำถามสำคัญที่นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังจะก้าวสู่โลกของการทำงานต้องตอบให้ได้ เช่นนี้แล้ว ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จึงได้จัด ‘โครงการทักษะจำเป็นของนักศึกษาจบใหม่’ เพื่อแนะนำเคล็ดลับการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกของการทำงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ […]