ข่าวเกียวกับงานทุนอุดหนุนนักศึกษาทุนอุตหนุน

September 28, 2018

องค์กรแพลนฯ ประเทศไทย ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนฯ มร.ชร.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ตัวแทนจากองค์กรแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนรายใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับทุนขององค์กรฯ เพื่อพบปะพูดคุย ติดตามความคืบหน้า และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทั้งนี้ องค์กรฯ มอบทุนให้นักศึกษาเพื่อเป็นค่าครองชีพรายเดือนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
August 15, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. ให้การต้อนรับทีมงานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่เดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เดินทางมาเยี่ยม สัมภาษณ์เพื่อติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 16 คน ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา อาคารหลังเดิมข้างโรงเรียนสาธิตฯ ทั้งนี้ มีการมอบถุงพระราชทานให้แก่นักเรียนทุนฯ ด้วย
July 4, 2018

รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ-ทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 2. ไม่เป็น หรือไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ดาวน์โหลด รายละเอียดทุนอุดหนุนการศึกษา ปี 2561 ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ปี 2561 ส่งใบสมัครได้ที่ งานทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา […]
June 20, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. ต้อนรับ-ร่วมหารือคณะทำงานโครงการกองทุนฯ สกอ. ย้ำแนวทางพัฒนา นศ. ทุน “ปลูกฝังคุณธรรม จิตอาสา ควบคู่วิชาการ”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผศ. ดร. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่เดินทางมาร่วม โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ […]