ข่าวกิจกรรม แจ้งข่าวสาร รายงานผลกิจกรรม

July 18, 2018

มร.ชร. ร่วมพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2661 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ตลอดจนผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในพิธี “ตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานวางพวงมาลาฯ หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี […]
July 12, 2018

นักศึกษาชมรมรวมพลังสู่ชุมชน มร.ชร. รวมพลังจิตอาสา สร้าง ‘ฝายมีชีวิต’ แก้ปัญหาน้ำแบบยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

พลังของนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ เหมือนเช่นที่ นักศึกษาหนุ่มสาวจากชมรมรวมพลังสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างสิ่งๆ ดีให้กับสังคม ล่าสุดกับการร่วมมือกับชาวบ้าน หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ จัดสร้างฝายมีชีวิต เพื่อแก้ปัญหาน้ำแบบยั่งยืน ตลอดจนน้อมนำศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ             ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา นักศึกษาผู้เปี่ยมล้นด้วยจิตอาสากลุ่มนี้ เข้าไปมีส่วนร่วมสร้างฝายฯ ในพื้นที่ทั่วจังหวัดเชียงรายทั้งสิ้นกว่า […]
June 29, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานกิจกรรม

ภาพ : ทวี คุณทุม เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้นำนักศึกษาในทุกภาคส่วน ประกอบด้วย องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษา ณ ห้อง 10130 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มเติมความรู้ […]
June 26, 2018

นศ. ทีมสันทนาการ มร.ชร. พร้อมสร้างสีสัน วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 61

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นักศึกษาทีมสันทนาการของมหาวิทยาลัยฯ จัดสัมมนาด้านกิจกรรมสันทนาการให้แก่สมาชิก โดยมี วินัย ยี่เพ็ญ รับหน้าที่วิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมกิจกรรมสันทนาการที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-2 สิงหาคมนี้ ตัวแทนทีมฯ เผยว่า ปีนี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สนุกสนานและน่าสนใจมากขึ้น ตลอดจนมีความหลากหลายกว่าปีที่ผ่านมา […]