ข่าวกิจกรรม แจ้งข่าวสาร รายงานผลกิจกรรม

February 18, 2019

กองพัฒฯ จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ อ.แม่สรวย

เมื่อวันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสถาบันอาเซียนศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ “ฝายมีชีวิต” นำนักศึกษาที่เป็นผู้นำนักศึกษา จากองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษา จำนวน 50 คน ร่วมสร้างฝายมีชีวิต ตาม “ศาสตร์พระราชา” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 […]
February 14, 2019

กองพัฒฯ ร่วมยินดี นศ. 8 คน/ทีม เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันราชภัฏ มร.ชร. 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน “วันราชภัฏ” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 รวมถึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ กิจกรรมในวันราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจ โดยกิจกรรมสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจคือ พิธี […]
January 31, 2019

วันพร มร.ชร. 2562 ความสุขหลากสีสันจากใจผู้บริหาร-คณาจารย์ มอบให้ นศ.

ค่ำคืนวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 น่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่คงติดตรึงอยู่ในความทรงจำของ กิตติพงศ์ ทานัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ไปแสนนาน เพราะนักศึกษาคนนี้คือผู้โชคดี ได้รับเครื่องซักผ้า ซึ่งเป็นรางวัลมูลค่าสูงสุดจากการจับสลากมอบรางวัลให้นักศึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในงาน วันพร ประจำปี 2562 ณ ลานเวทีกลางแจ้ง ที่กองพัฒนานักศึกษา เป็นโต้โผใหญ่ในการจัดงาน […]
December 24, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักแสดงและทีมงานละครเวที “พญามังรายหลวง”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงานเลี้ยงให้แก่นักศึกษาและนักเรียนที่เป็นนักแสดง รวมถึงทีมงานเบื้องหลัง “พญามังรายหลวง” ละครเวทีเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช หรือพ่อขุนเม็งรายมหาราช เนื่องในวาระสถาปนาครบรอบ 755 ปีเมืองเชียงราย และครบรอบ 45 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดแสดงไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม-2 กันยายนที่ผ่านมา […]