ข่าวกิจกรรม แจ้งข่าวสาร รายงานผลกิจกรรม

June 10, 2019

CRRU THE IDOL 155 10 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต นักศึกษา มร.ชร.

เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน 10 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต นอกจากภารกิจหลักด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาในทุกด้าน เพื่อให้นักศึกษาสมบูรณ์พร้อมด้วยทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ทักษะการทำงาน และทักษะสังคม เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ คุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา โดยเครื่องมือสำคัญในการขัดเกลาและบ่มเพาะนักศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวคือ กิจกรรมนักศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของ กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบันมี นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าแต่ละปีการศึกษา มีกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 50 […]
June 6, 2019

แด่นักศึกษาเฟรชชี่ 62…ปฐมนิเทศ มร.ชร.

“การเรียนในมหาวิทยาลัย เหมือนการก้าวสู่โลกใหม่ที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย เป็นธรรมดาของการเริ่มต้นใหม่ในทุกเรื่อง พวกคุณจงต่อสู้กับทุกอย่างที่ประสบ คิดเรื่องดี เรื่องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาได้ อย่าปล่อยให้หลุดลอยไป ทำให้เกิดเป็นรูปเป็นร่าง เพราะความคิดดีๆ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ” ถ้อยคำกระตุ้นเตือนจิตใจ ให้รีบเร่งลงมือสร้างสรรค์สิ่งดีงามในทันทีที่นึกคิดขึ้นมาได้ ของ ดร.ปริญเนตร สุวรรณศรี วิทยากรชื่อดัง สุดยอดนักยุทธศาสตร์การเรียนรู้ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนไทยในระดับโลก ยังคงดังกึกก้องอยู่ในโสตประสาทของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 2,000 กว่าคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศ หรือกิจกรรมรับน้องใหม่ของ […]
March 20, 2019

2 สตาร์ตอัพ-ผู้ประกอบการเพื่อสังคม “อายุ จือปา” และ “พงศธร ธนบดีภัทร” ร่วมโรดโชว์ START D UP CAMP สร้างแรงบันดาลใจด้านธุรกิจให้นักศึกษา มร.ชร.

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)จัดกิจกรรมโรดโชว์โครงการ START D UP CAMP ค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นสตาร์ตอัพและผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ต่อด้วยการแนะนำโครงการฯ บรรยายพิเศษและเสวนา โดย เอกสิทธิ์ […]
March 19, 2019

มร.ชร. จับมือ กกต.เชียงราย ให้ความรู้และนำนักศึกษารณรงค์เลือกตั้งฯ 62

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงราย (กกต.เชียงราย) จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือเลือกตั้งทั่วไป โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมพยอม มีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน ส่วนช่วงบ่ายเป็นการเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามสถานที่ต่างๆ […]